Thực đơn đặc biệt dành cho những khách đoàn khoảng 5 người, muốn có bữa cơm thân mật. lựa chọn theo mùa mỗi set.

Hiển thị một kết quả duy nhất