• Địa chỉ/ 19 Trần bình trọng, F5, Đà Lạt
  • Tel/ 0917 005 748
  • Email/ comtamdalat@gmail.com